Visie werknemer op re-integratie vastleggen

Vanaf 1 juli 2023 vraagt het UWV aan werknemer en werkgever hun mening over arbeidsmogelijkheden vast te leggen in het Plan van aanpak. Welke mogelijkheden worden gezien om weer (meer) te gaan werken? In de daaropvolgende evaluatieformulieren wordt zowel de werknemer als werkgever gevraagd vast te leggen wat hij vindt van de activiteiten die tot nu toe zijn ingezet bij het re-integreren.

Dankzij het toevoegen van deze visie krijgt u meer inzicht over hoe uw medewerker over het re-integratietraject denkt. Daarnaast is het de verwachting dat deze toevoeging leidt tot een grotere betrokkenheid bij het re-integratie proces, van zowel werkgever als medewerker. Het kabinet verwacht dat de re-integratie hierdoor meer succesvol zal zijn.

Het plan van aanpak is geen doel op zich!

In het Plan van aanpak werd eerder al een algemene vraag gesteld over de visie van werkgever en werknemer op het verzuim. Wij zagen dat hier vaak weinig tot geen inhoud aan gegeven werd. Zonder aanwezigheid van de casemanager worden formulieren vaak ingevuld omdat ze ingevuld moeten worden. Verzuimbegeleiding is meer dan alleen wet en regelgeving. Maar een goed gesprek dat daadwerkelijk tot effectieve re-integratie kan leiden, wordt helaas lang niet altijd gevoerd. De praktijk moet uitwijzen of met de nieuwe, concretere vragen het doel wordt bereikt.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850

De praktijk moet uitwijzen of met de nieuwe, concretere vragen het doel wordt bereikt.

3 tips voor een succesvolle re-integratie

Het voeren van een goed gesprek is de sleutel naar een succesvolle re-integratie. Wij geven 3 tips voor het opstellen van het plan van aanpak en evaluatie.

Zorg dat verwachtingen en afspraken helder zijn

Zodra een medewerker weer aan het werk gaat, is het belangrijk dat beide partijen duidelijk weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Het gebeurt nog regelmatig dat op de eerste dag van een nieuwe werknemer, de werkgever nog moet nadenken over welke taken de werknemer kan oppakken. Voorkom dit door het plan van aanpak zo concreet mogelijk te maken met elkaar. Welke passende werkzaamheden gaat de medewerker precies doen? Bij wie kan hij terecht met vragen over het werk? Wat moet hij doen als het niet lukt? Laat de medewerker zelf ook nadenken. Wat wil hij zelf, waar is behoefte aan?

Zet een casemanager in (op locatie)

Verzuim gaat met emoties gepaard. Je bent snel geneigd in een gesprek je eigen beeld en oordeel als vertrekpunt te nemen. Problemen ontstaan als de oordelen overgaan in vooroordelen of veroordelingen. Er is dan geen ruimte meer voor andere opvattingen. Dit bemoeilijkt het opstellen van een plan van aanpak waar zowel werkgever als werknemer achter staan. Het is daarom waardevol als werkgever en medewerker bij (dreigend) ziekteverzuim zich laten begeleiden door een onafhankelijke casemanager (op locatie). Iemand die zich kan inleven in de situatie, maar ook een spiegel kan voorhouden.

Neem de tijd voor evaluatiegesprekken

Evalueer regelmatig met de zieke medewerker of de gemaakte afspraken nog passend zijn. Ga minimaal één keer in de twee weken met elkaar om tafel om te bespreken hoe het gaat. Blijf aandacht geven aan de medewerker en de re-integratie. Zorg dat u elkaar spreekt vóór iedere geplande uitbreiding van het aantal uren en/of de taken. Kan de medewerker het werk of de uren volhouden? Zijn de werkzaamheden voldoende aangepast?
Is het Plan van Aanpak niet langer van toepassing door ontwikkelingen in de belastbaarheid of een nieuw advies van de bedrijfsarts? Dan stelt u samen in overleg de afspraken bij. Het opbouwadvies van de bedrijfsarts is in principe leidend, maar het komt voor dat u samen concludeert dat het beter is hiervan af te wijken. Neem contact op met de casemanager van de arbodienst als de re-integratie langer dan twee weken stagneert.

Nieuwe vragen in Plan van aanpak voor reintegratie. ArboTeam helpt u.

Focus op de mens, zicht op de regels

ArboTeam bestaat uit een team van gecertificeerde casemanagers aangevuld met zorgvuldig geselecteerde bedrijfsartsen en specialisten. Wij geloven in werkgevers die hun mensen op één zetten. Met onze onafhankelijke, toekomstgerichte adviezen dragen wij bij aan uw succes. Goede arbeidsvoorwaarden en afspraken tussen werkgever en werknemer staan voor goed werkgeverschap. Wij houden altijd zicht op de wet- en regelgeving én aandacht voor de persoonlijke situatie van uw medewerkers. Overal en altijd. Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact op: 040 23 13 850.

een plan van aanpak opstellen tijdens verzuim

Opstellen Plan van aanpak bij verzuim

Als een medewerker langdurig ziek is, volgen de werkgever en werknemer de stappen uit de Wet verbetering poortwachter. Het doel van deze wet is dat beide zich samen met de arbodienst of bedrijfsarts inspannen om de medewerker snel en verantwoord weer aan het werk te krijgen. Een belangrijke stap in dit proces is het opstellen van het Plan van aanpak.
Mindfullness toepassen op de werkvloer

Mindful werken

Het toepassen van mindfulness op de werkvloer kan bijdragen aan het verminderen van stress. Door het verminderen van stress heeft u gelukkigere werknemers en minder verzuim. Teveel prikkels in de omgeving kunnen mindful werken belemmeren. In deze blog worden een aantal tips gegeven om mindfulness toe te passen binnen uw bedrijf.

Zorgen nieuwe vragen in het Plan van Aanpak voor succesvolle re-integratie?

Vanaf 1 juli 2023 vraagt het UWV aan werknemer en werkgever hun mening over arbeidsmogelijkheden vast te leggen in het Plan van aanpak. Welke mogelijkheden worden gezien om weer (meer) te gaan werken? In de daaropvolgende evaluatieformulieren wordt zowel de werknemer als werkgever gevraagd vast te leggen wat hij vindt van de activiteiten die tot nu toe zijn ingezet bij het re-integreren.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.