Mag ik uw aandacht voor de ziekmelding?

The story continues..(lees mijn vorige blog over het verzuimbeleid) Het beleid staat en het is voor alle partijen duidelijk wat de afspraken zijn als een medewerker zich ziek meldt. Waarom zijn deze afspraken zo belangrijk? Zeker in een tijd waarin we moeten voldoen aan specifieke richtlijnen die gaan over gezondheid en werken. Laat ik beginnen bij de ziekmelding.

  • Ziekmelding en verzuimbeleid

De ziekmelding

Vaak hoor ik dat medewerkers zich ziek melden via een (whats) appje. In de drukte van de dag wordt hier door leidinggevende dan weinig aandacht aan gegeven. Een gemiste kans! Aandacht zorgt er immers voor dat de medewerker zich gemist voelt en verhoogt betrokkenheid bij het bedrijf. Bewust en onbewust blijven medewerkers vaak langer thuis dan nodig, als er te weinig contact is met het werk. Heb jij je wel eens afgevraagd waarom medewerkers vaak weer op maandag hervatten en nauwelijks op een vrijdag? Wij adviseren daarom altijd om altijd telefonisch contact tussen de medewerker en de leidinggevende. Maak de medewerker verantwoordelijk om dit te onderhouden, maar vergeet als leidinggevende niet ook zelf initiatief te nemen. Herinner: aandacht! Bovendien kan je dan direct de vragen stellen die voor de organisatie van belang zijn.

Wat mag / moet je vragen?

Ik hoor je al denken: ik mag toch niks meer vragen in verband met de privacy wetgeving? Bedenk dat je geen arts bent, en dus niet hoeft (en mag) oordelen over de ziekmelding. Het is jouw taak te denken aan het belang van het bedrijf. Er blijft immers werk liggen, en het loon van de medewerker wordt gewoon doorbetaald. Met de volgende vragen kan het niet mis gaan.

  • Kan ik iets voor je doen?
  • Is de ziekte van korte duur? Wanneer verwacht je weer terug te zijn op het werk
  • Moet er nog werk overgedragen worden?
  • Is ziekte gevolg van een ongeval?
  • Is er sprake van een vangnet? (Ben je niet op de hoogte van deze regels, schakel dan gerust je casemanager hiervoor in)
  • Met welke contactgegevens ben je te bereiken?

Maak daarnaast afspraken over wanneer er een vervolgcontact plaatsvindt. Je mag afspreken dat werknemer je dagelijks op de hoogte houdt.

En dan? Frequent verzuim

Wanneer een medewerker vaker ziek is dan 3 keer per jaar dan noemen we dit frequent verzuim. In de meeste verzuimmanagementsystemen is er de mogelijkheid om hiervan een melding te ontvangen. In de praktijk wordt frequent verzuim vaak voor lief genomen. Maar onder het motto “omdenken” kun je ook het gesprek aangaan met deze medewerker. Want zo’n gesprek kan ook gaan over de inzetbaarheid van de medewerker. Misschien is er wel een logische verklaring voor de frequentie van het ziekmelden. Wellicht ligt de oorzaak niet zozeer op het werk maar misschien wel privé of is er sprake van een medische oorzaak. Of misschien is het gewoon pech dat iemand vaker ziek is. Doel van het gesprek is om je collega bewust te maken van het verzuim en samen te zoeken naar een oplossing om het in de toekomst te voorkomen. Wanneer je twijfelt over het gesprek; schakel dan je casemanager in. Wij hebben een leidraad gemaakt om een inzetbaarheidsgesprek in goede banen te leiden en structuur te bieden aan het gesprek. Stuur me een e-mail (sanne@arboteam.nl) en ik stuur je de leidraad toe!

Door Sanne Vervoort, Casemanager ROV ArboTeam