Re-integreren na corona

Het herstelproces is eerder een marathon dan een sprint. Dat schrijft de NVAB in de dynamische leidraad ‘Herstel & Re-integratie in het kielzog van Covid-19‘.

Voor zover nu bekend houdt ongeveer 10% van de mensen die Covid-19 doormaken langdurig last van klachten. Voor werkgevers die hun getroffen medewerkers na een periode van volledige afwezigheid of verzuim zien terugkeren op het werk, kan het lastig zijn de situatie en het verloop van de re-integratie te begrijpen.

Verloop herstel na Covid-19

Er zijn veel verschillende klachten en niet iedereen krijgt dezelfde klachten. Daarnaast kunnen de symptomen in de tijd ook nog veranderen, dus ook tijdens het re-integratietraject. Dat vraagt om begrip en flexibiliteit van werkgevers.

De focus bij herstel ligt op het leren doseren en balanceren van de energieverdeling gedurende de dag. Dat begint bij de normale dagelijkse dingen thuis. Als dat goed gaat, zal de bedrijfsarts adviseren dat de stap naar werk genomen kan worden. Er is ook aandacht voor acceptatie (niet berusting) bij de medewerker. Verzet tegen de situatie kost namelijk veel energie en werkt herstel tegen. Zo nodig verwijst de bedrijfsarts, in overleg met huisarts, door voor hulp op dit vlak.

Het werkt niet om ‘grenzen’ van mensen op te zoeken. Specialisten remmen mensen juist af. Over het algemeen hebben mensen lang (meerdere maanden) de tijd nodig voor de re-integratie, ongeacht of mensen wel/niet zijn opgenomen in het ziekenhuis of op de IC hebben gelegen. Bedrijfsartsen en specialisten adviseren geleidelijke opbouw met kleine stappen (vaak 30 minuten per keer).

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850


Het kan gebeuren dat er wekelijkse aanpassingen nodig zijn in de arbeidsbelasting en omstandigheden.


coronavirus re integratie

Wat kan je als werkgever doen?

Sociale steun, begrip en geduld zijn de essentiële factoren voor het succes van terugkeer naar werk in het algemeen, maar tijdens aanhoudende klachten helemaal. Daarnaast zijn aanpassingen in de arbeidsomstandigheden van belang.

De klachten kunnen wisselend verlopen. Dat vraagt om regelmatige evaluatie van het plan van aanpak en een persoonlijke aanpak. Is de werkbelasting nog passend? De NVAB geeft in haar leidraad de volgende mogelijkheden aan om het werk en de omstandigheden passend te maken:

  • Alternerende dagen van de week of uren;
  • Kortere dagen, meer onderbrekingen (herstelbehoefte), later aanvangen, eerder stoppen ;
  • Voorkomen van drukte tijdens woon-werk-verkeer (start zo mogelijk met thuiswerken) ;
  • Tijd krijgen voor behandelingen ;
  • Toegang tot rustruimtes gedurende de werkuren ;
  • Thuiswerken (gedurende de gehele werkweek of delen daarvan) ;
  • Start, zodra de belastbaarheid dat toelaat met een gefaseerde terugkeer naar werk, geleidelijke – eerst op geleide van de energiebalans (gedoseerd & gebalanceerd) en zodra dat goed gaat meer tijdcontingent – gedurende enkele weken of maanden;
  • Tijdelijk geen nacht of ploegendienst laten lopen, maar alleen dagdiensten werken;
  • Is een tijdelijk ander – energetisch lichter, maar wel energie gevend – werk beschikbaar?

Bron: NVAB

Hulp of advies nodig rondom re-integratie en het coronavirus?

De casemanagers van ArboTeam krijgen regelmatig vragen rondom het re-integratie traject van werknemers die in aanraking zijn geweest met het coronavirus. Een aanpak met oog voor werknemer én werkgever is essentieel voor een juiste re-integratie. ArboTeam biedt arbodienst in regio Eindhoven. Heeft u vragen rondom re-integratie en het coronavirus? Neem gerust contact met ons op. We staan voor u klaar.

een plan van aanpak opstellen tijdens verzuim

Opstellen Plan van aanpak bij verzuim

Als een medewerker langdurig ziek is, volgen de werkgever en werknemer de stappen uit de Wet verbetering poortwachter. Het doel van deze wet is dat beide zich samen met de arbodienst of bedrijfsarts inspannen om de medewerker snel en verantwoord weer aan het werk te krijgen. Een belangrijke stap in dit proces is het opstellen van het Plan van aanpak.
Mindfullness toepassen op de werkvloer

Mindful werken

Het toepassen van mindfulness op de werkvloer kan bijdragen aan het verminderen van stress. Door het verminderen van stress heeft u gelukkigere werknemers en minder verzuim. Teveel prikkels in de omgeving kunnen mindful werken belemmeren. In deze blog worden een aantal tips gegeven om mindfulness toe te passen binnen uw bedrijf.

Zorgen nieuwe vragen in het Plan van Aanpak voor succesvolle re-integratie?

Vanaf 1 juli 2023 vraagt het UWV aan werknemer en werkgever hun mening over arbeidsmogelijkheden vast te leggen in het Plan van aanpak. Welke mogelijkheden worden gezien om weer (meer) te gaan werken? In de daaropvolgende evaluatieformulieren wordt zowel de werknemer als werkgever gevraagd vast te leggen wat hij vindt van de activiteiten die tot nu toe zijn ingezet bij het re-integreren.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.