Re-integreren na corona

Het herstelproces is eerder een marathon dan een sprint. Dat schrijft de NVAB in de dynamische leidraad ‘Herstel & Re-integratie in het kielzog van Covid-19‘.

Voor zover nu bekend houdt ongeveer 10% van de mensen die Covid-19 doormaken langdurig last van klachten. Voor werkgevers die hun getroffen medewerkers na een periode van volledige afwezigheid of verzuim zien terugkeren op het werk, kan het lastig zijn de situatie en het verloop van de re-integratie te begrijpen.

Verloop herstel na Covid-19

Er zijn veel verschillende klachten en niet iedereen krijgt dezelfde klachten. Daarnaast kunnen de symptomen in de tijd ook nog veranderen, dus ook tijdens het re-integratietraject. Dat vraagt om begrip en flexibiliteit van werkgevers.

De focus bij herstel ligt op het leren doseren en balanceren van de energieverdeling gedurende de dag. Dat begint bij de normale dagelijkse dingen thuis. Als dat goed gaat, zal de bedrijfsarts adviseren dat de stap naar werk genomen kan worden. Er is ook aandacht voor acceptatie (niet berusting) bij de medewerker. Verzet tegen de situatie kost namelijk veel energie en werkt herstel tegen. Zo nodig verwijst de bedrijfsarts, in overleg met huisarts, door voor hulp op dit vlak.

Het werkt niet om ‘grenzen’ van mensen op te zoeken. Specialisten remmen mensen juist af. Over het algemeen hebben mensen lang (meerdere maanden) de tijd nodig voor de re-integratie, ongeacht of mensen wel/niet zijn opgenomen in het ziekenhuis of op de IC hebben gelegen. Bedrijfsartsen en specialisten adviseren geleidelijke opbouw met kleine stappen (vaak 30 minuten per keer).

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850


Het kan gebeuren dat er wekelijkse aanpassingen nodig zijn in de arbeidsbelasting en omstandigheden.


coronavirus re integratie

Wat kan je als werkgever doen?

Sociale steun, begrip en geduld zijn de essentiële factoren voor het succes van terugkeer naar werk in het algemeen, maar tijdens aanhoudende klachten helemaal. Daarnaast zijn aanpassingen in de arbeidsomstandigheden van belang.

De klachten kunnen wisselend verlopen. Dat vraagt om regelmatige evaluatie van het plan van aanpak en een persoonlijke aanpak. Is de werkbelasting nog passend? De NVAB geeft in haar leidraad de volgende mogelijkheden aan om het werk en de omstandigheden passend te maken:

  • Alternerende dagen van de week of uren;
  • Kortere dagen, meer onderbrekingen (herstelbehoefte), later aanvangen, eerder stoppen ;
  • Voorkomen van drukte tijdens woon-werk-verkeer (start zo mogelijk met thuiswerken) ;
  • Tijd krijgen voor behandelingen ;
  • Toegang tot rustruimtes gedurende de werkuren ;
  • Thuiswerken (gedurende de gehele werkweek of delen daarvan) ;
  • Start, zodra de belastbaarheid dat toelaat met een gefaseerde terugkeer naar werk, geleidelijke – eerst op geleide van de energiebalans (gedoseerd & gebalanceerd) en zodra dat goed gaat meer tijdcontingent – gedurende enkele weken of maanden;
  • Tijdelijk geen nacht of ploegendienst laten lopen, maar alleen dagdiensten werken;
  • Is een tijdelijk ander – energetisch lichter, maar wel energie gevend – werk beschikbaar?

Bron: NVAB

Hulp of advies nodig rondom re-integratie en het coronavirus?

De casemanagers van ArboTeam krijgen regelmatig vragen rondom het re-integratie traject van werknemers die in aanraking zijn geweest met het coronavirus. Een aanpak met oog voor werknemer én werkgever is essentieel voor een juiste re-integratie. ArboTeam biedt arbodienst in regio Eindhoven. Heeft u vragen rondom re-integratie en het coronavirus? Neem gerust contact met ons op. We staan voor u klaar.

Arbodienst aansluiten op ziekteverzuimbeleid

Arbodienst aansluiten op ziekteverzuimbeleid

De arbowet schrijft voor dat iedere werkgever zich aansluit bij een bedrijfsarts of arbodienst. Daarnaast moeten risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid geïnventariseerd en aangepakt worden middels een Risico Inventarisatie en Evaluatie. Om daadwerkelijk aan het terugdringen van verzuim, verbeteren van preventie en verhogen van vitaliteit op het werk te kunnen werken, is ziekteverzuimbeleid nodig. En dat vraagt om maatwerk, want iedere organisatie is anders.

Re-integreren na corona

Voor zover nu bekend houdt ongeveer 10% van de mensen die Covid-19 doormaken langdurig last van klachten. Voor werkgevers die hun getroffen medewerkers na een periode van volledige afwezigheid zien terugkeren op het werk, kan het lastig zijn de situatie en het verloop van de re-integratie te begrijpen.

Stappenplan Wet Verbetering Poortwachter

De in 2002 ingevoerde Wet Verbetering Poortwachter wordt door werkgevers soms nog gezien als noodzakelijk kwaad. Slechts taken die moeten worden afgevinkt voor het geval het verzuimdossier bij het UWV terechtkomt. Uiteraard is de casemanager er voor u om u te attenderen, adviseren en ondersteunen bij de te maken stappen in het verzuimproces. Als werkgever kunt u echter het verschil maken door aandacht te geven aan de actiepunten.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.