Vakantie en ziekteverzuim

Ziek en op vakantie

Wanneer een arbeidsongeschikte medewerker op vakantie wil, dan raden wij aan om via de casemanager advies in te winnen bij de bedrijfsarts. Op medische gronden beoordeelt de bedrijfsarts of de vakantie de re-integratie en/of het herstel belemmert. U beslist uiteindelijk of uw medewerker vakantie mag opnemen.

Het is raadzaam het opnemen van vakantie tijdens langdurig verzuim te stimuleren. Bespreek dit tijdens de evaluatiegesprekken en leg afspraken hierover vast. Vakantie kan het herstel bevorderen. En bovendien kun je hierdoor kosten besparen door te voorkomen dat een werknemer na zijn verzuim nog veel vakantiedagen over heeft.

Re-integratieverplichting

Neemt een medewerker vakantieverlof op, dan geldt voor deze periode geen re-integratieverplichting. Staat er een afspraak met de bedrijfsarts of casemanager gepland, dan zullen wij deze verplaatsen.

Vakantiedagen bij ziekteverzuim

Tijdens ziekteverzuim bouwt medewerker gewoon volledige wettelijke vakantiedagen op, ongeacht of medewerker volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. Volledige vakantiedagen worden daardoor ook afgeschreven als een medewerker op vakantie gaat tijdens het ziekteverzuim. Voor bovenwettelijke vakantiedagen kunnen andere afspraken gelden. Deze moeten dan zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst of cao.

Let op dat een medewerker recht heeft op 100% loon bij vakantie, ook als dit tijdens ziekte 70% is.

Ziek tijdens vakantie

Zijn er regels vastgelegd in het verzuimreglement voor het geval een medewerker tijdens zijn vakantie ziek wordt? En zijn deze regels ook bij alle medewerkers bekend? Dit voorkomt namelijk discussie achteraf. Spreek af dat een medewerker zich binnen 24 uur meldt als hij ziek wordt tijdens zijn vakantie. Zo kunt u tijdig uw arbodienstverlener informeren. Zorg dat uw medewerker zijn verblijfadres doorgeeft, bereikbaar is en zijn herstel niet belemmert. Medewerker moet zorgen voor een (Engelstalige) doktersverklaring voor de bedrijfsarts. Op basis van deze verklaring kan de bedrijfsarts vervolgens adviseren of de vakantiedagen worden teruggegeven.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met uw casemanager van ArboTeam.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850