Vitaliteit van uw medewerkers verhogen: vijf tips!

Vitale medewerkers zijn energiek, gemotiveerd en productief. Eigenschappen die uw bedrijf ten goede komen en u daarom wilt versterken. Mensen die werken zijn vaak gezonder, blijkt uit onderzoek. Of iemand kan blijven werken is niet alleen afhankelijk van zijn gezondheid, maar van heel veel verschillende factoren. Denk aan communicatie met de leidinggevende, de werkdruk of de werkcultuur en sfeer. Wij geven 5 tips om vitaliteit te verhogen binnen uw bedrijf.

Tip 1: Maak van vitaliteit een teameffort!

Werk aan vitaliteit voor én met uw medewerkers. Wat hebben zij nodig? En hoe krijgt u ze enthousiast om aan de slag te gaan met hun eigen vitaliteit? Zoek daarbij de juiste interne en externe partners om vitaliteitsbeleid op te zetten en uit te kunnen voeren. Denk bijvoorbeeld aan uw arbodienstverlener en de zorgverzekeraar.

Tip 2: Fysiek vitaal met BRAVO

Meer Bewegen, niet Roken, matig/geen Alcoholgebruik, gezonde Voeding en voldoende Ontspanning. Oftewel BRAVO. Vitaliteit vraagt om een gezonde leefstijl. Zet u de vijf BRAVO thema’s al in binnen uw bedrijf?

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850

vitaliteit werknemers verhogen

Tip 3: Stimuleer de mentale vitaliteit

Hoe zorgt u voor een optimale fit tussen wat een medewerker kan en leuk vindt en het werk? Zowel de medewerker als het werk verandert. Dit kan diverse oorzaken hebben. Een medewerker die zich kan ontwikkelen is vaak vitaler. Biedt u voldoende mogelijkheden aan uw medewerkers? Wel eens aan job crafting gedacht? Dit biedt een medewerker de mogelijkheid zijn baan aan te passen aan zijn persoonlijke behoeftes, competenties en capaciteiten.

Houd de Week van de Werkstress in de gaten vanaf 15 november! Deze staat dit jaar in het teken van mentale kracht, wat ook een duurzame kracht moet zijn.

Tip 4: Check de arbeidsomstandigheden

Is er binnen uw bedrijf een open cultuur waarin medewerkers zaken bespreekbaar durven te maken? En biedt u de omstandigheden om mentaal en fysiek fit te kunnen werken? Wilt u de vitaliteit binnen uw bedrijf verhogen, vergeet dan niet de arbeidsomstandigheden onder de loep te nemen.

Tip 5: Meten is weten

Weet u niet waar u moet beginnen binnen uw bedrijf? Of wilt u weten wat het resultaat is? Er zijn diverse mogelijkheden om gezondheid en vitaliteit te meten. Uw arbodienstverlener of zorgverzekeraar kan u hier meer over vertellen.

Financiële gezondheid van uw medewerkers

Biedt u uw medewerkers hulp bij financiële problemen? Een belangrijke vraag om te beantwoorden nu het leven duurder wordt, geldzorgen bij lage en middeninkomens toenemen en er sprake is van arbeidskrapte. Hoe kunt u financiële gezondheid een plek kunt geven in de organisatie. Wij zetten een aantal tips voor u op een rij.
Subsidieregelingen bij personeel met een arbeidsbeperking of rugzak

Subsidieregelingen bij personeel met een arbeidsbeperking

Steeds meer werkgevers geven aan dat het aannemen en doorstromen van mensen uit bepaalde doelgroepen een hoge prioriteit heeft. Het aandeel medewerkers met een arbeidsbeperking neemt echter nog niet toe binnen bedrijven. De subsidieregelingen blijken vaak niet bekend te zijn. Wij geven een overzicht van deze regelingen.
Ziekteverzuim en disfunctioneren

Verzuim en disfunctioneren

Een werknemer meldt zich ziek tijdens een functioneringstraject. Regelmatig begeleid ik als casemanager dergelijke casussen en zie ik hoe complex zo’n situatie kan zijn. Wat kan je het beste doen in zo’n geval? Ik geef graag wat tips, op basis van mijn ervaringen uit de praktijk.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.