Vitaliteit van uw medewerkers verhogen: vijf tips!

Vitale medewerkers zijn energiek, gemotiveerd en productief. Eigenschappen die uw bedrijf ten goede komen en u daarom wilt versterken. Mensen die werken zijn vaak gezonder, blijkt uit onderzoek. Of iemand kan blijven werken is niet alleen afhankelijk van zijn gezondheid, maar van heel veel verschillende factoren. Denk aan communicatie met de leidinggevende, de werkdruk of de werkcultuur en sfeer. Wij geven 5 tips om vitaliteit te verhogen binnen uw bedrijf.

Tip 1: Maak van vitaliteit een teameffort!

Werk aan vitaliteit voor én met uw medewerkers. Wat hebben zij nodig? En hoe krijgt u ze enthousiast om aan de slag te gaan met hun eigen vitaliteit? Zoek daarbij de juiste interne en externe partners om vitaliteitsbeleid op te zetten en uit te kunnen voeren. Denk bijvoorbeeld aan uw arbodienstverlener en de zorgverzekeraar.

Tip 2: Fysiek vitaal met BRAVO

Meer Bewegen, niet Roken, matig/geen Alcoholgebruik, gezonde Voeding en voldoende Ontspanning. Oftewel BRAVO. Vitaliteit vraagt om een gezonde leefstijl. Zet u de vijf BRAVO thema’s al in binnen uw bedrijf?

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850

vitaliteit werknemers verhogen

Tip 3: Stimuleer de mentale vitaliteit

Hoe zorgt u voor een optimale fit tussen wat een medewerker kan en leuk vindt en het werk? Zowel de medewerker als het werk verandert. Dit kan diverse oorzaken hebben. Een medewerker die zich kan ontwikkelen is vaak vitaler. Biedt u voldoende mogelijkheden aan uw medewerkers? Wel eens aan job crafting gedacht? Dit biedt een medewerker de mogelijkheid zijn baan aan te passen aan zijn persoonlijke behoeftes, competenties en capaciteiten.

Houd de Week van de Werkstress in de gaten vanaf 15 november! Deze staat dit jaar in het teken van mentale kracht, wat ook een duurzame kracht moet zijn.

Tip 4: Check de arbeidsomstandigheden

Is er binnen uw bedrijf een open cultuur waarin medewerkers zaken bespreekbaar durven te maken? En biedt u de omstandigheden om mentaal en fysiek fit te kunnen werken? Wilt u de vitaliteit binnen uw bedrijf verhogen, vergeet dan niet de arbeidsomstandigheden onder de loep te nemen.

Tip 5: Meten is weten

Weet u niet waar u moet beginnen binnen uw bedrijf? Of wilt u weten wat het resultaat is? Er zijn diverse mogelijkheden om gezondheid en vitaliteit te meten. Uw arbodienstverlener of zorgverzekeraar kan u hier meer over vertellen.

een plan van aanpak opstellen tijdens verzuim

Opstellen Plan van aanpak bij verzuim

Als een medewerker langdurig ziek is, volgen de werkgever en werknemer de stappen uit de Wet verbetering poortwachter. Het doel van deze wet is dat beide zich samen met de arbodienst of bedrijfsarts inspannen om de medewerker snel en verantwoord weer aan het werk te krijgen. Een belangrijke stap in dit proces is het opstellen van het Plan van aanpak.
Mindfullness toepassen op de werkvloer

Mindful werken

Het toepassen van mindfulness op de werkvloer kan bijdragen aan het verminderen van stress. Door het verminderen van stress heeft u gelukkigere werknemers en minder verzuim. Teveel prikkels in de omgeving kunnen mindful werken belemmeren. In deze blog worden een aantal tips gegeven om mindfulness toe te passen binnen uw bedrijf.

Zorgen nieuwe vragen in het Plan van Aanpak voor succesvolle re-integratie?

Vanaf 1 juli 2023 vraagt het UWV aan werknemer en werkgever hun mening over arbeidsmogelijkheden vast te leggen in het Plan van aanpak. Welke mogelijkheden worden gezien om weer (meer) te gaan werken? In de daaropvolgende evaluatieformulieren wordt zowel de werknemer als werkgever gevraagd vast te leggen wat hij vindt van de activiteiten die tot nu toe zijn ingezet bij het re-integreren.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.