Vitaliteit van uw medewerkers verhogen: vijf tips!

Vitale medewerkers zijn energiek, gemotiveerd en productief. Eigenschappen die uw bedrijf ten goede komen en u daarom wilt versterken. Mensen die werken zijn vaak gezonder, blijkt uit onderzoek. Of iemand kan blijven werken is niet alleen afhankelijk van zijn gezondheid, maar van heel veel verschillende factoren. Denk aan communicatie met de leidinggevende, de werkdruk of de werkcultuur en sfeer. Wij geven 5 tips om vitaliteit te verhogen binnen uw bedrijf.

Tip 1: Maak van vitaliteit een teameffort!

Werk aan vitaliteit voor én met uw medewerkers. Wat hebben zij nodig? En hoe krijgt u ze enthousiast om aan de slag te gaan met hun eigen vitaliteit? Zoek daarbij de juiste interne en externe partners om vitaliteitsbeleid op te zetten en uit te kunnen voeren. Denk bijvoorbeeld aan uw arbodienstverlener en de zorgverzekeraar.

Tip 2: Fysiek vitaal met BRAVO

Meer Bewegen, niet Roken, matig/geen Alcoholgebruik, gezonde Voeding en voldoende Ontspanning. Oftewel BRAVO. Vitaliteit vraagt om een gezonde leefstijl. Zet u de vijf BRAVO thema’s al in binnen uw bedrijf?

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850

vitaliteit werknemers verhogen

Tip 3: Stimuleer de mentale vitaliteit

Hoe zorgt u voor een optimale fit tussen wat een medewerker kan en leuk vindt en het werk? Zowel de medewerker als het werk verandert. Dit kan diverse oorzaken hebben. Een medewerker die zich kan ontwikkelen is vaak vitaler. Biedt u voldoende mogelijkheden aan uw medewerkers? Wel eens aan job crafting gedacht? Dit biedt een medewerker de mogelijkheid zijn baan aan te passen aan zijn persoonlijke behoeftes, competenties en capaciteiten.

Houd de Week van de Werkstress in de gaten vanaf 15 november! Deze staat dit jaar in het teken van mentale kracht, wat ook een duurzame kracht moet zijn.

Tip 4: Check de arbeidsomstandigheden

Is er binnen uw bedrijf een open cultuur waarin medewerkers zaken bespreekbaar durven te maken? En biedt u de omstandigheden om mentaal en fysiek fit te kunnen werken? Wilt u de vitaliteit binnen uw bedrijf verhogen, vergeet dan niet de arbeidsomstandigheden onder de loep te nemen.

Tip 5: Meten is weten

Weet u niet waar u moet beginnen binnen uw bedrijf? Of wilt u weten wat het resultaat is? Er zijn diverse mogelijkheden om gezondheid en vitaliteit te meten. Uw arbodienstverlener of zorgverzekeraar kan u hier meer over vertellen.

Wetsverandering loondoorbetaling bij medewerker na AOW-gerechtigde leeftijd

Loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte na AOW-leeftijd

Heeft u een medewerker in dienst die na de AOW-gerechtigde leeftijd bij u is blijven werken? Vanaf 1 juli 2023 wordt de periode waarin u het loon moet doorbetalen bij ziekte voor deze medewerker verkort van 13 naar zes weken. Als uw AOW-gerechtigde medewerker vóór 1 juli 2023 ziek wordt, moet u als werkgever wel 13 weken loon doorbetalen. Voor ziektegevallen na 1 juli 2023 is de termijn van loondoorbetaling bij ziekte maximaal zes weken.
ArboTeam kan u helpen bij het verzuimproces en zorgt dat uw medewerkers gedegen kunnen reïntegreren -ArboTeam

Verzuimbegeleiding: meer dan alleen wet- en regelgeving

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Het kan hierbij zowel om verzuim vanwege fysieke als mentale redenen gaan. Bij mentale redenen zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan burn-out klachten. In de wet staat dat werkgever en medewerker zich samen met de bedrijfsarts moeten inspannen voor de re-integratie van de betreffende medewerker. Dit zorgt er alleen niet per definitie voor dat de zieke als mens de benodigde aandacht krijgt. Formulieren worden ingevuld omdat ze ingevuld moeten worden. Maar een goed gesprek dat daadwerkelijk tot effectieve re-integratie kan leiden, wordt helaas lang niet altijd gevoerd.
Begeleiding bij langdurig verzuim met een casemanager op locatie biedt vele voordelen.

De meerwaarde van de casemanager op locatie

Als werkgever heeft u een belangrijke verantwoordelijkheid in de verzuimbegeleiding van uw arbeidsongeschikte medewerker. In de Wet verbetering Poortwachter is opgenomen welke stappen u moet ondernemen als uw medewerker zich ziek meldt. De complexe wetgeving en de grote financiële gevolgen bij langdurig verzuim vragen om specialistische kennis om de verzuimbegeleiding verder vorm te geven.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.