De Week van Risico Inventarisatie & Evaluatie

Heeft uw bedrijf nog geen Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)? Is deze niet meer helemaal up to date? Of moet het plan van aanpak nodig weer afgestoft worden? Meer dan de helft van de bedrijven kampt helaas met hetzelfde probleem. Daarom komt ArboTeam in actie. Wij geven u nu graag het zetje om met de RI&E aan de slag te gaan!

Laat ons weten hoe we kunnen helpen!

Welk zetje heeft u nodig? We hebben wat mogelijkheden op een rijtje gezet. Vul gerust ons contactformulier als u hulp kunt gebruiken.

  • Informatie over do’s & don’ts van de RI&E
  • Q&A met een arbeidshygienist
  • Adviseur die helpt de eerste stappen te zetten
  • Een offerte voor uitvoeren en/of toetsing van de RI&E
  • Hulp bij de keuze voor een RI&E instrument
  • Begeleiding bij het opvolgen van het plan van aanpak om risico’s te verminderen
  • Veilig en gezond werken op de agenda krijgen en houden

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850

Wij geven u nu graag het zetje om met de RI&E aan de slag te gaan!

Risico inventarisatie en evaluatie

Waarom nu aan de slag?

Op 21 juni start de week van de RI&E ! Naast dat het opstellen van de RI&E verplicht is vanuit de Arbowet, wilt u als werkgever risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid zo klein mogelijk houden.

Het doel van de RI&E is het in kaart brengen van de risico’s binnen uw bedrijf en het opstellen van een plan van aanpak om deze risico’s te beheersen. Het opstellen van een RI&E is verplicht voor u indien u personeel in dienst heeft waarover u gezag voert (inclusief uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers en inhuurkrachten).

Boetes zijn verhoogd en worden sneller uitgedeeld

Al jaren komt het aantal bedrijven wat voldoet aan de wettelijke verplichting van de RI&E niet boven de 50% uit. De naleving is het laagst bij kleine bedrijven. Daarom startte het ministerie van SZW in 2020 een meerjarenprogramma om de naleving van de RI&E te verbeteren, zowel kwantitatief als kwalitatief. In het jaarplan 2020 van de Inspectie SZW worden al extra en strengere controles genoemd, de boetes zijn verhoogd en er worden sneller boetes uitgedeeld.

RIE, Twee, Eén.. aan de slag!

Heeft u nog geen RI&E? Neem dan contact op met uw casemanager. Wij kunnen u helpen de juiste stappen te zetten.

een plan van aanpak opstellen tijdens verzuim

Opstellen Plan van aanpak bij verzuim

Als een medewerker langdurig ziek is, volgen de werkgever en werknemer de stappen uit de Wet verbetering poortwachter. Het doel van deze wet is dat beide zich samen met de arbodienst of bedrijfsarts inspannen om de medewerker snel en verantwoord weer aan het werk te krijgen. Een belangrijke stap in dit proces is het opstellen van het Plan van aanpak.
Mindfullness toepassen op de werkvloer

Mindful werken

Het toepassen van mindfulness op de werkvloer kan bijdragen aan het verminderen van stress. Door het verminderen van stress heeft u gelukkigere werknemers en minder verzuim. Teveel prikkels in de omgeving kunnen mindful werken belemmeren. In deze blog worden een aantal tips gegeven om mindfulness toe te passen binnen uw bedrijf.

Zorgen nieuwe vragen in het Plan van Aanpak voor succesvolle re-integratie?

Vanaf 1 juli 2023 vraagt het UWV aan werknemer en werkgever hun mening over arbeidsmogelijkheden vast te leggen in het Plan van aanpak. Welke mogelijkheden worden gezien om weer (meer) te gaan werken? In de daaropvolgende evaluatieformulieren wordt zowel de werknemer als werkgever gevraagd vast te leggen wat hij vindt van de activiteiten die tot nu toe zijn ingezet bij het re-integreren.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.