De Week van Risico Inventarisatie & Evaluatie

Heeft uw bedrijf nog geen Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)? Is deze niet meer helemaal up to date? Of moet het plan van aanpak nodig weer afgestoft worden? Meer dan de helft van de bedrijven kampt helaas met hetzelfde probleem. Daarom komt ArboTeam in actie. Wij geven u nu graag het zetje om met de RI&E aan de slag te gaan!

Laat ons weten hoe we kunnen helpen!

Welk zetje heeft u nodig? We hebben wat mogelijkheden op een rijtje gezet. Vul gerust ons contactformulier als u hulp kunt gebruiken.

  • Informatie over do’s & don’ts van de RI&E
  • Q&A met een arbeidshygienist
  • Adviseur die helpt de eerste stappen te zetten
  • Een offerte voor uitvoeren en/of toetsing van de RI&E
  • Hulp bij de keuze voor een RI&E instrument
  • Begeleiding bij het opvolgen van het plan van aanpak om risico’s te verminderen
  • Veilig en gezond werken op de agenda krijgen en houden

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850

Wij geven u nu graag het zetje om met de RI&E aan de slag te gaan!


Risico inventarisatie en evaluatie

Waarom nu aan de slag?

Op 21 juni start de week van de RI&E ! Naast dat het opstellen van de RI&E verplicht is vanuit de Arbowet, wilt u als werkgever risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid zo klein mogelijk houden.

Het doel van de RI&E is het in kaart brengen van de risico’s binnen uw bedrijf en het opstellen van een plan van aanpak om deze risico’s te beheersen. Het opstellen van een RI&E is verplicht voor u indien u personeel in dienst heeft waarover u gezag voert (inclusief uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers en inhuurkrachten).

Boetes zijn verhoogd en worden sneller uitgedeeld

Al jaren komt het aantal bedrijven wat voldoet aan de wettelijke verplichting van de RI&E niet boven de 50% uit. De naleving is het laagst bij kleine bedrijven. Daarom startte het ministerie van SZW in 2020 een meerjarenprogramma om de naleving van de RI&E te verbeteren, zowel kwantitatief als kwalitatief. In het jaarplan 2020 van de Inspectie SZW worden al extra en strengere controles genoemd, de boetes zijn verhoogd en er worden sneller boetes uitgedeeld.

RIE, Twee, Eén.. aan de slag!

Heeft u nog geen RI&E? Neem dan contact op met uw casemanager. Wij kunnen u helpen de juiste stappen te zetten.


ArboTeam kan u helpen bij het verzuimproces en zorgt dat uw medewerkers gedegen kunnen reïntegreren -ArboTeam

Verzuimbegeleiding: meer dan alleen wet- en regelgeving

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Het kan hierbij zowel om verzuim vanwege fysieke als mentale redenen gaan. Bij mentale redenen zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan burn-out klachten. In de wet staat dat werkgever en medewerker zich samen met de bedrijfsarts moeten inspannen voor de re-integratie van de betreffende medewerker. Dit zorgt er alleen niet per definitie voor dat de zieke als mens de benodigde aandacht krijgt. Formulieren worden ingevuld omdat ze ingevuld moeten worden. Maar een goed gesprek dat daadwerkelijk tot effectieve re-integratie kan leiden, wordt helaas lang niet altijd gevoerd.
voorkom verzuim onder je medewerkers en ben burnouts door werkstress voor met deze tips van Arboteam

Week van de Werkstress 2022

Van 14 t/m 18 november 2022 organiseert OVAL (organisatie voor vitaliteit, activering en loopbaan) voor de 9de keer de Week van de Werkstress, met als thema “mentaal en fysiek sterk!”. In de afgelopen jaren is de inhoudelijke focus van de Week van de Werkstress steeds meer verlegd van werkstress naar werkplezier, preventie en ontwikkeling. In dit artikel geven we u graag wat tips om werkstress te verlagen en werkplezier te verhogen.
Begeleiding bij langdurig verzuim met een casemanager op locatie biedt vele voordelen.

De meerwaarde van de casemanager op locatie

Als werkgever heeft u een belangrijke verantwoordelijkheid in de verzuimbegeleiding van uw arbeidsongeschikte medewerker. In de Wet verbetering Poortwachter is opgenomen welke stappen u moet ondernemen als uw medewerker zich ziek meldt. De complexe wetgeving en de grote financiële gevolgen bij langdurig verzuim vragen om specialistische kennis om de verzuimbegeleiding verder vorm te geven.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.