De Week van Risico Inventarisatie & Evaluatie

Heeft uw bedrijf nog geen Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)? Is deze niet meer helemaal up to date? Of moet het plan van aanpak nodig weer afgestoft worden? Meer dan de helft van de bedrijven kampt helaas met hetzelfde probleem. Daarom komt ArboTeam in actie. Wij geven u nu graag het zetje om met de RI&E aan de slag te gaan!

Laat ons weten hoe we kunnen helpen!

Welk zetje heeft u nodig? We hebben wat mogelijkheden op een rijtje gezet. Vul gerust ons contactformulier als u hulp kunt gebruiken.

  • Informatie over do’s & don’ts van de RI&E
  • Q&A met een arbeidshygienist
  • Adviseur die helpt de eerste stappen te zetten
  • Een offerte voor uitvoeren en/of toetsing van de RI&E
  • Hulp bij de keuze voor een RI&E instrument
  • Begeleiding bij het opvolgen van het plan van aanpak om risico’s te verminderen
  • Veilig en gezond werken op de agenda krijgen en houden

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850

Wij geven u nu graag het zetje om met de RI&E aan de slag te gaan!


Risico inventarisatie en evaluatie

Waarom nu aan de slag?

Op 21 juni start de week van de RI&E ! Naast dat het opstellen van de RI&E verplicht is vanuit de Arbowet, wilt u als werkgever risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid zo klein mogelijk houden.

Het doel van de RI&E is het in kaart brengen van de risico’s binnen uw bedrijf en het opstellen van een plan van aanpak om deze risico’s te beheersen. Het opstellen van een RI&E is verplicht voor u indien u personeel in dienst heeft waarover u gezag voert (inclusief uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers en inhuurkrachten).

Boetes zijn verhoogd en worden sneller uitgedeeld

Al jaren komt het aantal bedrijven wat voldoet aan de wettelijke verplichting van de RI&E niet boven de 50% uit. De naleving is het laagst bij kleine bedrijven. Daarom startte het ministerie van SZW in 2020 een meerjarenprogramma om de naleving van de RI&E te verbeteren, zowel kwantitatief als kwalitatief. In het jaarplan 2020 van de Inspectie SZW worden al extra en strengere controles genoemd, de boetes zijn verhoogd en er worden sneller boetes uitgedeeld.

RIE, Twee, Eén.. aan de slag!

Heeft u nog geen RI&E? Neem dan contact op met uw casemanager. Wij kunnen u helpen de juiste stappen te zetten.


vitaliteit medewerkers verhogen

Vitaliteit van uw medewerkers verhogen: vijf tips!

Vitale medewerkers zijn energiek, gemotiveerd en productief. Eigenschappen die uw bedrijf ten goede komen en u daarom wilt versterken. Wij geven 5 tips om vitaliteit te verhogen binnen uw bedrijf.
Arbodienst aansluiten op ziekteverzuimbeleid

Arbodienst aansluiten op ziekteverzuimbeleid

De arbowet schrijft voor dat iedere werkgever zich aansluit bij een bedrijfsarts of arbodienst. Daarnaast moeten risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid geïnventariseerd en aangepakt worden middels een Risico Inventarisatie en Evaluatie. Om daadwerkelijk aan het terugdringen van verzuim, verbeteren van preventie en verhogen van vitaliteit op het werk te kunnen werken, is ziekteverzuimbeleid nodig. En dat vraagt om maatwerk, want iedere organisatie is anders.

Re-integreren na corona

Voor zover nu bekend houdt ongeveer 10% van de mensen die Covid-19 doormaken langdurig last van klachten. Voor werkgevers die hun getroffen medewerkers na een periode van volledige afwezigheid zien terugkeren op het werk, kan het lastig zijn de situatie en het verloop van de re-integratie te begrijpen.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.