Mindful werken

Mindfulness betekent het volledig bewust zijn van de huidige ervaring, in het hier en nu en zonder oordelen. Het kan helpen om stress te verminderen. In plaats van piekeren over iets wat nog lang niet aan de hand is, of iets wat in het verleden is gebeurd, helpt het je met volle aandacht aanwezig te zijn in het hier en nu. De vaardigheid om mindful, oftewel aandachtig te zijn kun je trainen.

Invloed van de werkomgeving op mindfulness

Maar omgevingsfactoren zijn ook van belang. Een drukke omgeving met veel prikkels maakt het moeilijker om mindful te zijn. TNO deed een verkennend onderzoek naar de huidige kennis over de invloed van omgevingsfactoren binnen organisaties op individuele mindfulness.

TNO geeft vijf concrete adviezen om meer mindful te werken:

  • Stop met back-to-back meetings! Maak 50 minuten bijeenkomsten de standaard en bouw rust- en reflectiemomenten in je werkdag.
  • Geen apenrots creëren tijdens bijeenkomsten waar degene die het eerst en het hardst schreeuwt het woord krijgt. Geef mensen even bedenktijd en laat iedereen aan het woord.
  • Organisatieprestaties boven individuele prestaties. Teamprestaties en -beloningen meer centraal.
  • Realistische ambities en doelen. Beperk je to-do-lijstje of stel in ieder geval enkele duidelijke prioriteiten.
  • Collega’s proberen te bereiken via email, WhatsApp, Microsoft Teams, telefoon, voicemail… meer is niet altijd beter! Maak duidelijke afspraken over het gebruik van communicatiekanalen, de bereikbaarheid en de manier van communiceren.

Collectieve zorgverzekering

Maakt u al gebruik van een collectieve zorgverzekering? Bekijk de mogelijkheden bij de zorgverzekeraar voor (online) mindfulness trainingen voor uw medewerkers. Meer weten? Neem gerust contact op met onze zorgspecialist Ingrid Wessels.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850

Financiële gezondheid van uw medewerkers

Biedt u uw medewerkers hulp bij financiële problemen? Een belangrijke vraag om te beantwoorden nu het leven duurder wordt, geldzorgen bij lage en middeninkomens toenemen en er sprake is van arbeidskrapte. Hoe kunt u financiële gezondheid een plek kunt geven in de organisatie. Wij zetten een aantal tips voor u op een rij.
Subsidieregelingen bij personeel met een arbeidsbeperking of rugzak

Subsidieregelingen bij personeel met een arbeidsbeperking

Steeds meer werkgevers geven aan dat het aannemen en doorstromen van mensen uit bepaalde doelgroepen een hoge prioriteit heeft. Het aandeel medewerkers met een arbeidsbeperking neemt echter nog niet toe binnen bedrijven. De subsidieregelingen blijken vaak niet bekend te zijn. Wij geven een overzicht van deze regelingen.
Ziekteverzuim en disfunctioneren

Verzuim en disfunctioneren

Een werknemer meldt zich ziek tijdens een functioneringstraject. Regelmatig begeleid ik als casemanager dergelijke casussen en zie ik hoe complex zo’n situatie kan zijn. Wat kan je het beste doen in zo’n geval? Ik geef graag wat tips, op basis van mijn ervaringen uit de praktijk.