Mindful werken

Mindfulness betekent het volledig bewust zijn van de huidige ervaring, in het hier en nu en zonder oordelen. Het kan helpen om stress te verminderen. In plaats van piekeren over iets wat nog lang niet aan de hand is, of iets wat in het verleden is gebeurd, helpt het je met volle aandacht aanwezig te zijn in het hier en nu. De vaardigheid om mindful, oftewel aandachtig te zijn kun je trainen.

Invloed van de werkomgeving op mindfulness

Maar omgevingsfactoren zijn ook van belang. Een drukke omgeving met veel prikkels maakt het moeilijker om mindful te zijn. TNO deed een verkennend onderzoek naar de huidige kennis over de invloed van omgevingsfactoren binnen organisaties op individuele mindfulness.

TNO geeft vijf concrete adviezen om meer mindful te werken:

  • Stop met back-to-back meetings! Maak 50 minuten bijeenkomsten de standaard en bouw rust- en reflectiemomenten in je werkdag.
  • Geen apenrots creëren tijdens bijeenkomsten waar degene die het eerst en het hardst schreeuwt het woord krijgt. Geef mensen even bedenktijd en laat iedereen aan het woord.
  • Organisatieprestaties boven individuele prestaties. Teamprestaties en -beloningen meer centraal.
  • Realistische ambities en doelen. Beperk je to-do-lijstje of stel in ieder geval enkele duidelijke prioriteiten.
  • Collega’s proberen te bereiken via email, WhatsApp, Microsoft Teams, telefoon, voicemail… meer is niet altijd beter! Maak duidelijke afspraken over het gebruik van communicatiekanalen, de bereikbaarheid en de manier van communiceren.

Collectieve zorgverzekering

Maakt u al gebruik van een collectieve zorgverzekering? Bekijk de mogelijkheden bij de zorgverzekeraar voor (online) mindfulness trainingen voor uw medewerkers. Meer weten? Neem gerust contact op met onze zorgspecialist Ingrid Wessels.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850

Wetsverandering loondoorbetaling bij medewerker na AOW-gerechtigde leeftijd

Loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte na AOW-leeftijd

Heeft u een medewerker in dienst die na de AOW-gerechtigde leeftijd bij u is blijven werken? Vanaf 1 juli 2023 wordt de periode waarin u het loon moet doorbetalen bij ziekte voor deze medewerker verkort van 13 naar zes weken. Als uw AOW-gerechtigde medewerker vóór 1 juli 2023 ziek wordt, moet u als werkgever wel 13 weken loon doorbetalen. Voor ziektegevallen na 1 juli 2023 is de termijn van loondoorbetaling bij ziekte maximaal zes weken.
ArboTeam kan u helpen bij het verzuimproces en zorgt dat uw medewerkers gedegen kunnen reïntegreren -ArboTeam

Verzuimbegeleiding: meer dan alleen wet- en regelgeving

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Het kan hierbij zowel om verzuim vanwege fysieke als mentale redenen gaan. Bij mentale redenen zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan burn-out klachten. In de wet staat dat werkgever en medewerker zich samen met de bedrijfsarts moeten inspannen voor de re-integratie van de betreffende medewerker. Dit zorgt er alleen niet per definitie voor dat de zieke als mens de benodigde aandacht krijgt. Formulieren worden ingevuld omdat ze ingevuld moeten worden. Maar een goed gesprek dat daadwerkelijk tot effectieve re-integratie kan leiden, wordt helaas lang niet altijd gevoerd.
Begeleiding bij langdurig verzuim met een casemanager op locatie biedt vele voordelen.

De meerwaarde van de casemanager op locatie

Als werkgever heeft u een belangrijke verantwoordelijkheid in de verzuimbegeleiding van uw arbeidsongeschikte medewerker. In de Wet verbetering Poortwachter is opgenomen welke stappen u moet ondernemen als uw medewerker zich ziek meldt. De complexe wetgeving en de grote financiële gevolgen bij langdurig verzuim vragen om specialistische kennis om de verzuimbegeleiding verder vorm te geven.