Vergelijken we de eerste weken van 2021 met vorig jaar, dan zien we dat we in januari 40% minder nieuwe ziekmeldingen ontvingen. Nu halverwege februari ziet het er naar uit dat we ook deze maand minder nieuwe verzuimmeldingen ontvangen ten opzichte van februari 2020.

Goed nieuws? Helaas duurt het verzuim gemiddeld langer. In de praktijk zien we dat behandelingen worden uitgesteld, psychisch verzuim toeneemt en herstel van corona lang kan duren. Daardoor blijft het verzuim relatief hoog (4,5%).

Terugblik naar de verzuimcijfers in 2019 en 2020

Het jaar 2020 was een uitzonderlijk jaar door de corona situatie. In maart steeg het aantal ziekmeldingen explosief.  Het RIVM schrijft dat de griepepidemie in de winter van 2019/2020 relatief mild verliep en van korte duur was, namelijk van 27 januari tot en met 16 februari 2020. Een korte opleving van de griepepidemie van 2 tot en met 15 maart 2020 overlapte met de eerste 2 weken van de COVID-19 epidemie. Dat resulteerde, niet alleen bij ArboTeam maar landelijk, in een explosieve stijging van het aantal ziekmeldingen.

Lees verder onder de afbeelding

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850


51% van de ziekmeldingen duurt korter dan een week. Deze ziekmeldingen zorgen voor slechts 8% van het totaal aantal verzuimdagen. (bron TNO/CBS)


Arbobalans 2020

Onlangs publiceerde TNO de Arbobalans 2020. De gegevens betreffen voornamelijk het jaar 2019 en geven daarmee een beeld van voor de corona pandemie. Zoals ik al aangaf betekent de afname van het aantal ziekmeldingen die wij momenteel zien, niet dat het verzuim in zijn geheel afneemt. Dit heeft er mee te maken dat het verzuim gemiddeld langer duurt. Onderstaande grafieken laten zien hoe de relatie tussen verzuimmeldingen en verzuimduur in 2019 was.

Grafiek 1 laat zien dat de meeste verzuimen korter dan een week duren (51%). Al deze verzuimdagen bij elkaar zorgen echter maar voor een kleine 8% van het totaal aantal verzuimdagen (grafiek 2). Medewerkers die een half jaar verzuimen (4%) zorgen voor ruim 37% van de verzuimdagen. Tijdige en goede verzuimbegeleiding is dus ook zeker van belang voor deze groep.

Grafiek 1: Werknemers die verzuimd hebben naar aantal dagen verzuim in de laatste 12 maanden.

Grafiek 2 Verzuimdagen van werknemers naar aantal dagen verzuim in de laatste 12 maanden. 

Wat betekent dit voor ons casemanagement?

Wij doen voor onze klanten en hun medewerkers wat nodig is. Ervaring leert dat dit per persoon (leidinggevende, HR adviseur) en per casus (medewerker) verschilt. Ons abonnement is daarom niet ingericht op standaard verrichtingen, maar op de duur van het verzuim. Dit is namelijk meetbaar en je ziet het terug in je maandelijkse verzuimrapportage. De Arbobalans geeft inzicht in hoe snel een herstelmelding volgt.

Van alle verzuim duurt ongeveer:

  • 16% slechts één werkdag
  • 59% maximaal 4 werkdagen
  • 78% maximaal 10 werkdagen
  • 97% maximaal een half jaar
  • 99% maximaal één jaar

Een kleine werkgever heeft minder vaak te maken met verzuim. Maar toch zal er gemiddeld eens per 8 jaar zich een langdurig of problematisch ziekteverzuim voordoen. Ons abonnement biedt volledige ondersteuning voor een vast bedrag. Bij grotere organisatie is een ziekmelding geen uitzondering. De verzuimcijfers geven inzicht in hoe lang verzuim gemiddeld duurt. We bieden uiteraard dezelfde begeleiding, maar de klant bepaalt zelf hoe lang het casemanagement in het abonnement valt, namelijk 6 of 52 weken, en dus vanaf wanneer betaalt wordt op uurtarief.

ArboTeam levert arbodienst in regio Eindhoven. Wilt u meer weten over onze dienstverlening en abonnementen? Lees meer informatie.

een plan van aanpak opstellen tijdens verzuim

Opstellen Plan van aanpak bij verzuim

Als een medewerker langdurig ziek is, volgen de werkgever en werknemer de stappen uit de Wet verbetering poortwachter. Het doel van deze wet is dat beide zich samen met de arbodienst of bedrijfsarts inspannen om de medewerker snel en verantwoord weer aan het werk te krijgen. Een belangrijke stap in dit proces is het opstellen van het Plan van aanpak.
Mindfullness toepassen op de werkvloer

Mindful werken

Het toepassen van mindfulness op de werkvloer kan bijdragen aan het verminderen van stress. Door het verminderen van stress heeft u gelukkigere werknemers en minder verzuim. Teveel prikkels in de omgeving kunnen mindful werken belemmeren. In deze blog worden een aantal tips gegeven om mindfulness toe te passen binnen uw bedrijf.

Zorgen nieuwe vragen in het Plan van Aanpak voor succesvolle re-integratie?

Vanaf 1 juli 2023 vraagt het UWV aan werknemer en werkgever hun mening over arbeidsmogelijkheden vast te leggen in het Plan van aanpak. Welke mogelijkheden worden gezien om weer (meer) te gaan werken? In de daaropvolgende evaluatieformulieren wordt zowel de werknemer als werkgever gevraagd vast te leggen wat hij vindt van de activiteiten die tot nu toe zijn ingezet bij het re-integreren.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.