Vervroegde IVA uitkering

Casus vervroegde IVA uitkering

Janneke ontving onlangs het bericht dat een vervroegde IVA uitkering is toegekend aan een medewerker van een klant. Als duidelijk is dat een medewerker niet meer kan werken, hoeft de wachttijd van 104 weken voor de WIA aanvraag niet worden doorlopen. Soms is het gezien een ziektebeeld duidelijk dat een medewerker niet meer kan werken. In deze casus lag dat echter wat gecompliceerder.