Werknemer

Welkom,

U heeft zichzelf ziek gemeld en vraagt zich af wat de vervolgstappen zijn. Bij ziekteverzuim heeft u, net als uw werkgever, wettelijk bepaalde rechten en plichten. Hiervoor dienen de richtlijnen afkomstig uit de Wet Verbetering Poortwachter.

Het doel is om u op een verantwoorde manier te laten terugkeren in uw functie. Dat is belangrijk voor uw inzetbaarheid, uw inkomen en voor de continuïteit van het bedrijf waar u werkt. De pagina leidt u door de te nemen stappen en geeft u meer informatie.

ArboTeam
ArboTeam bestaat uit een team van gecertificeerde casemanagers aangevuld met zorgvuldig geselecteerde bedrijfsartsen en specialisten. De casemanager is het eerste aanspreekpunt voor alle arbogerelateerde zaken.

Verzuim omvat veel meer dan alleen een ziekmelding. ArboTeam verzorgt het hele proces volgens de Wet Verbetering Poortwachter en vormt de verbindende schakel tussen alle betrokkenen. De casemanager begeleidt het verzuim en helpt uitval door ziekte te verminderen.